Resonancia de 3 Teslas: máxima calidad de estudio y confort para el paciente

Home Resonancia de 3 Teslas: máxima calidad de estudio y confort para el paciente

Resonancia de 3 Teslas: máxima calidad de estudio y confort para el paciente

Què ofereixen les ressonàncies de 3 Tesles? Màxima potència oferta per les 3 Tesles (les ressonàncies convencionals disposen d’1,5 Tesles) i una obertura suficientment àmplia que permet fugir de la sensació claustrofòbica que produeixen els equips convencionals.

Per què optar per un equip de 3 Tesles i no per un d’1,5 Tesles? Creu Blanca, seguint la tendència del mercat estadounidenc (innovador i pioner en el camp del diagnòstic per la imatge) ja va adquirir una primera ressonància de 3 Tesles al 2010. Vistos els resultats obtinguts durant aquest temps s’ha optat per seguir aquesta línia donat que els beneficis que obté el pacient són majors que en un equip d’un 1,5 Tesles. Que l’equip disposa de 3 Tesles significa tenir el doble de senyal que en un equip d’1,5 Tesles, per tant es poden realitzar els mateixos estudis però en la meitat de temps i amb major nitidesa d’imatge. Aquests equips permeten detectar lesions molt més petites que les que es poden detectar en un equip de menor capacitat.

Característiques principals de les ressonàncies de 3 Tesles Gran confort pel pacient. Com apuntàvem anteriorment, el gran beneficiat d’aquest tipus d’equips és el pacient. L’equip consta d’un iman ultracurt d’1,60m i una obertura del túnel de 71 cm en tota la seva longitud. Aquesta amplitud garanteix al pacient un major espai, a més, el 80% dels estudis es poden realitzar introduint al pacient pels peus reduint la sensació d’ansietat i claustrofòbia.

Reducció del soroll. Tota ressonància emet un soroll tant quan està parada com quan està en funcionament. Per mitigar el soroll de la màquina, se li ofereix al pacient uns auriculars amb els quals va escoltant música per reduir el soroll de la màquina, doncs bé, la Vantage Titan compta amb la tecnologia “Pianissimo”, un exclusiu sistema de bobines de gradients introduïts en una càmera de buit que redueix dràsticament el soroll acústic dins i fora de la sala d’exploració. S’estima que la reducció acústica és fins a un 90% pel pacient. Reducció del temps d’adquisició. Gràcies a la tecnologia d’adquisició SPEEDER és possible no solament reduir el temps d’adquisició de les imatges, sinó també minimitzar les possibles distorsions. Pel pacient aquest fet implica haver d’estar molt menys estona dins de l’equip que si es fes el mateix estudi en una màquina convencional.

Estudis oncològics. Gràcies a Arquitectura de RF digital d’alta velocitat amb matriu de recepció panoràmica (ATLAS) de 16/32 canals independents i possibilitat d’utilització de 128 elements de recepció és possible realitzar estudis de cos sencer amb alta resolució, convertint-se en l’equip ideal per realitzar estudis oncològics.

Estudis d’Àngio RM sense contrast. Des de fa alguns anys s’està estudiant la possibilitat de realitzar tècniques angiogràfiques sense utilització de mitjans de contrast tant per aplicacions de neuroradiologia com per les restants àrees (tòrax, abdomen, perifèrica). De fet, el Departament de I+D+i de Creu Blanca va participar al 2011 en un projecte junt a altres hospitals d’Europa fent un estudi d’angiografia per ressonància sense contrast en patologies renals. Aquest tipus d’estudi està adquirint, amb el pas del temps, major rellevància i aquests equips estan totalment equipats per desenvolupar estudis d’aquestes característiques. De cara al pacient és un gran avançament , donat que s’estalviarà l’administració de contrast, el qual s’utilitza per marcar la zona d’estudi revelant imatges molt més clares.

Estudis de cor i mama. El software que incorpora l’equip permet realitzar estudis tant de cor com de mama de forma minuciosa amb total resolució d’imatge i rapidesa.